Uwaga mieszkańcy Gminy Jabłonka!

Kategoria:

maskaPracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce od 30 marca 2020r. w ramach wolontariatu szyją bawełniane maseczki ochronne. W pierwszej kolejności w maseczki zostali zaopatrzeni nasi najbardziej zagrożeni podopieczni. Ośrodek dysponuje jeszcze zapasem maseczek. Bardzo prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie potrzeb telefonicznie (telefon do pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka - 18 2611154). Maseczki dostarczymy pod wskazany adres.