Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce rozpoczyna realizację działań w ramach „Akcji zima 2020/2021”

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce w trosce o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, nieposiadających schronienia zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Jabłonka o zachowanie szczególnej czujności wobec osób samotnych mieszkających w sąsiedztwie oraz zauważonych osób bezdomnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy Pracownikom Socjalnym tutejszego Ośrodka:

tel. 18 26 111 54, 18 26 111 51

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek – piątek od 7.30 do 15.30

Zgłoszenia można również kierować na Policję. Tel. 47 83 46 650

Zapewniamy, że każdy sygnał ze środowiska lokalnego będzie przez nas sprawdzony.

Prosimy  mieszkańców naszej gminy o szczególną wrażliwość,  zgłoszenie powyższych informacji może uratować czyjeś zdrowie, życie.

„KOOPERACJA PRZECIW COVID"

Kategoria:

W ramach Projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce został zakwalifikowany do pomocy i pozyskał środki finansowe, które zostaną przeznaczone w szczególności na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz wyposażenia, które w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników Ośrodka , a w konsekwencji również osób korzystających z naszego wsparcia i usług.

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.

 

FE POWER poziom pl 1 rgb

Program „Wspieraj Seniora"

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce  przystąpił do realizacji Programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej). Koszty zakupów pokrywa osoba zainteresowana.

O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11. Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu. Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce skontaktuje się z Państwem, ustali potrzeby i udzieli pomocy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://wspierajseniora.pl/

Drodzy Seniorzy zgłoszenia do programu " Wspieraj Seniora" przyjmują również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, w poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerami 18 26 111 54 lub 18 26 111 51 . 

 

plakat wspieraj seniora

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców powiatu nowotarskiego

Kategoria:

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT NOWOTARSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje www.pomocprawna.sc.org.pl

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Informatory dotyczą tematyki praw człowieka jako istotnego atrybutu obywatela, a mianowicie:
Podstawowe zasady dziedziczenia
Długi, zobowiązania finansowe, upadłość

Jak sobie radzić z pismami urzędowymi
Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej powiatu nowotarskiego
https://www.nowotarski.pl/bip/starostwo_powiatowe/dokumenty/nieodplatna-pomoc-prawna-304.html