Spotkanie andrzejkowe dla seniorów w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”

Kategoria:

received 1128417474712941W dniu 22 listopada 2022r. zorganizowano spotkanie andrzejkowe dla seniorów w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”. Uczestnicy spotkania opowiadali o obrzędach andrzejkowych, adwentowych i bożonarodzeniowych.

Spotkaniu towarzyszyły ,,skubarki”- darcie pierza i wspólne śpiewanie dawnych, zapomnianych piosenek.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Warsztaty z ratownikiem medycznym w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022"

Kategoria:

20221108 101728W dniu 08 listopada 2022 r. odbyły się warsztaty z ratownikiem medycznym w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022". Celem warsztatów było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ratownik medyczny w prosty i ciekawy sposób starał się przełamać u seniorów lęk przed skutkami udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy poznali podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci, nauczyli się udzielania pierwszej pomocy przy zawale serca, udarze mózgu, zadławieniach. Rozmowom towarzyszyły praktyczne pokazy na fantomie.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Warsztaty z prawnikiem w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”

Kategoria:

20221025 101240W dniu 25 października 2022r. zorganizowano warsztaty z prawnikiem w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”. Seniorzy chętnie rozmawiali na tematy związane z zawieraniem umowy i możliwością odstępowania od niej, omawiano sprawy reklamacji zakupów, sprawy spadkowe i testamenty.

Warsztaty miały na celu podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz właściwe zrozumienie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Wycieczka do Szczyrzyc w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”

Kategoria:

20221026 120516W dniu 26 października 2022 roku w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022” zorganizowano wycieczkę do Szczyrzyca. Wycieczka miała charakter edukacyjny. Trasa przejazdu prowadziła wokół Beskidu Wyspowego, który w barwach jesieni prezentował się szczególnie pięknie. Przewodnik grupy bardzo ciekawie opowiedział o pochodzeniu nazwy Beskidu jego historii, granicach i sieci wodociągów.

Ponadto seniorzy odwiedzili Sanktuarium Maryjne i zwiedzili Muzeum Klasztorne OO. Cystersów w Szczyrzycu. Muzeum mieści się w budynku dawnego spichlerza. Są w nim obrazy, rzeźby, szaty liturgiczne i wszelkie inne zabytkowe - historyczne przedmioty.

Cystersi prowadzą w Szczyrzycu gospodarstwo rolne, o czym uczestnicy wycieczki dowiedzieli się od przewodnika. Uprawiają pola, hodują zwierzęta.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wyjazdu.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich z Podwilka w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”

Kategoria:

W dniu 21 września 2022r. odbyły się warsztaty z farbiarstwa, zdobienia i pieczątkowania kawałka materiału z Kołem Gospodyń Wiejskich z Podwilka w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”.
Podczas spotkania przypomniana została historia płóciennictwa, drukowania i farbiarni w Orawce.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.