Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

20230511 1048243

W dniu 11 maja 2023r. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023" w ramach warsztatów pn. ,,Jak to ze lnem było” odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.
Pracownik skansenu opowiedział uczestnikom warsztatów zarówno o znaczeniu lnu, jak i całym procesie jego obróbki.  Pokazał i uczył, jak samodzielnie len rafać, tłuc, międlić i czesać tak, aby ze słomy lnianej uzyskać piękne, wyczesane włókno, które pozostaje jako pamiątka z pobytu w skansenie.

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

Warsztaty

W dniu 25 kwietnia br. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023" w ramach warsztatów pn. ,,Od ziarna do chleba” odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

W trakcie zajęć uczestnicy zobaczyli jak młócono zboże cepami, czyszczono ziarno na przetakach i mielono je na żarnach. Pracownik skansenu opowiedział o dawnych zwyczajach związanych z wypiekiem chleba, jak i pracach związanych z jego przygotowaniem. Seniorzy wspólnie z edukatorem Orawskiego Parku Etnograficznego przyrządzili najprostszy orawski posiłek - moskol.

,,Teraz Seniorzy 2023”

Kategoria:

W dniach 17 do 19 marca 2023 r. w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023” seniorzy uczestniczyli w 10. Posiadach Teatralnych na Orawie. Celem spotkania było pobudzanie zainteresowań kulturą i tradycją regionu. Prezentowane widowiska były różnorodne, wszystkie bardzo się podobały. Seniorzy wrócili do swoich domów bardzo zadowoleni.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Jabłonka

Kategoria:

logotypy

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w celu uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.

Skierowanie kwalifikujące do otrzymania pomocy żywnościowej

Bez tytułu


Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Przejście na emeryturę pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Kategoria:

1F6F.tmp„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                         Jan Paweł II

 

Z okazji zakończenia okresu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę w dniu 24 lutego 2023 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie długoletniego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce Pani Cecylii Kasprzak.

Pani Cecylia Kasprzak swoją karierę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce rozpoczęła 1 czerwca 1990 roku na stanowisku pracownika socjalnego, w 2008 roku pełniła obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie jako starszy pracownik socjalny niosła pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Przez cały okres swojej zawodowej pracy odznaczała się sumiennością i odpowiedzialnością w wykonywaniu obowiązków. Od zawsze cechowało ją ogromne zaangażowanie.

Pan Wójt Antoni Karlak w pięknych słowach złożył Pani Cecylii Kasprzak podziękowania i słowa uznania za wieloletnią pracę na rzecz drugiego człowieka.

Życzył Pani zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności na emeryturze.

Do podziękowań i życzeń dołączają się również Dyrektor, a także Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce.