Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydawanie żywności

Kategoria:

20200529 095015

W okresie przedświątecznym od 19.03.2021 r. do 23.03.2021 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce wydawali żywność w ramach   Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Produkty żywnościowe były przekazywane w Remizie OSP w Zubrzycy Dolnej.

Z w/w pomocy skorzystało 75 rodzin, w tym 202 osoby.

 

Przejście na emeryturę pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Kategoria:

165155213 892969838154612 8896024112279148809 n

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Pani Bronisława Wontorczyk  rozpoczęła pracę w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce w dniu 01 czerwca 1993 roku. W kolejnych latach podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje w zawodzie pracownik socjalny.  W roku 2009  ukończyła roczną specjalizację w zakresie pracy socjalnej i uzyskała tytuł specjalisty pracy socjalnej.

Jako terenowy pracownik socjalny otaczała pomocą osoby ubogie, samotne, chore, niepełnosprawne, uzależnione. Wszyscy potrzebujący mogli liczyć na jej otwarte serce i pomocną dłoń.

W 2011 roku powierzono jej funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ofiarom przemocy okazywała zrozumienie, troskę. Pomagała nawet w sytuacji gdy wydawało się, że pomoc nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jej postawa wobec sprawców przemocy cechowała się profesjonalizmem. Nie oceniała, nie potępiała, cierpliwie tłumaczyła i motywowała do podjęcia terapii i zmiany postępowania.

W dniu 26 marca br. Pani Bronisława Wontorczyk przeszła na zasłużoną emeryturę.

Pani Broniu serdecznie dziękujemy i składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w pełnieniu ważnej roli jaką jest praca na rzecz drugiego człowieka. Życzymy Pani dużo zdrowia, radości, realizacji planów i marzeń.

Dyrektor oraz Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Kategoria:

 

Szablon500

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce - Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021r. do 31-05-2022r.) są przyjmowane:

 

drogą elektroniczną  za pośrednictwem:

- bankowości elektronicznej

- profilu zaufanego ePUAP

- profilu zaufanego PUE ZUS

- ministerialnego portalu Emp@tia

 

w formie papierowej: od dnia 01 kwietnia 2021 r.

- w siedzibie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce (OCK)

- za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej OPS w Jabłonce w zakładce formularze do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

 

UWAGA!

W przypadku osoby aktywnej/przebywającej za granicą obowiązkowo należy uzupełnić poniższe oświadczenie.

Oświadczenie aktywność zawodowa UE

Oświadczenie dotyczące "Powiązania Transgranicznego" pomiędzy Polską a Wielką Brytanią (dot. obywateli polskich)

Oświadczenie dotyczące "Powiązania Transgranicznego" pomiędzy Polską a Wielką Brytanią ( dot. obywateli brytyjskich)


Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zachęca świadczeniobiorców do składania wniosków drogą elektroniczną - taka forma nie wymaga wizyty w urzędzie.


We wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Uwaga!!!

Bardzo prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na zaznaczanie prawidłowego okresu świadczeniowego 2021/2022 podczas składania wniosków elektronicznych.


Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
 • z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
 • z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
    
 • z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
 • z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 •  Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 •  Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

Apel do mieszkańców

Kategoria:

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z dynamicznie rozwijającą się epidemią koronawirusa na terenie naszego kraju prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej do absolutnie niezbędnych.

Jednocześnie przypominamy Państwu o zasadach na jakich można wchodzić i poruszać się po Ośrodku Pomocy Społecznej. Na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez petenta oraz zachowanie dystansu społecznego (2m).

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Ponawiamy prośbę o zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej.

Wszelkie kontakty prosimy kierować za pośrednictwem:

34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1
Telefon: (18) 2611151,
Pracownicy socjalni - (18) 2611154
Świadczenia Rodzinne - (18) 2611129 lub (18) 2611147
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: https://www.opsjablonka.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Kategoria:

20200529 095015Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020 dostępna jest informacja o ww. programie.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł),

- 1 161.60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce. Skierowania wydają pracownicy socjalni Ośrodka (suterena budynku Urzędu Gminy, wejście od strony ul. 3 Maja).

Organizacją Partnerską Regionalną (OPR) jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

Lokalną Organizacją Partnerską (OPL) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

https://caritas.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/