Wigilia dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonka 2018r.

Kategoria:

wilio

W dniu 17 grudnia br. zorganizowano kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II".  Jak co roku starsi, samotni, niepełnosprawni mieszkańcy z Gminy Jabłonka spotkali się przy wigilijnym stole. Była to już dziesiąta Wigilia zorganizowana przez pracowników socjalnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. W spotkaniu uczestniczył również Pan Bolesław Wójcik z-ca Wójta Gminy Jabłonka, Dziekan Dekanatu Orawskiego ks. Kazimierz Czepiel oraz Siostry Albertynki.

Zgodnie z tradycją, po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, goście podzielili się opłatkiem, składając sobie przy tym serdeczne życzenia, a następnie wszyscy usiedli do wigilijnego stołu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia wigilii składamy serdeczne podziękowania.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

fizjoW dniach 21 - 22 listopada br. odbyły się warsztaty z fizjoterapeutą w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II". Celem spotkań była poprawa i utrzymanie poziomu sprawości i wydolności organizmu osób starszych oraz zapobieganie skutkom braku aktywności fizycznej.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Zaproszenie na Konferencję "Małopolska Sieć Rad Seniorów"

Kategoria:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce w imieniu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza Państwa do udziału w Konferencji podsumowującej projekt  "Małopolska Sieć Rad Seniorów". Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie seniorów - przedstawicieli rad seniorów lub grup inicjatywnych, które chcą powołać taką radę. Zapraszamy również animatorów działań na rzecz seniorów z całej Małopolski oraz z innych województw, a także przedstawicieli samorządów lokalnych, które chcą powołać lub już mają rady seniorów. Z każdej organizacji, rady seniorów zapraszamy 1-2 osoby.
 
Konferencja co roku gromadzi wokół siebie fantastycznych ludzi, którym zależy na rozwoju i powstawaniu nowych rad seniorów oraz wzmocnieniu Małopolskiej Sieci Rad Seniorów "Działamy Wspólnie" (MSRS). To niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z działalnością (innych) rad seniorów. Zaproszenie w załączeniu.
 
 

Zaproszenie

Program Czyste Powietrze

Kategoria:

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji:

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-czyste-powietrze/

Załączniki:

Działania prowadzące do oszczędzania energii

Oszczędzanie energii

Broszurka dla dzieci- energia

czyste

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 (FEAD)

Kategoria:

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020 dostępna jest informacja o ww. programie.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł),

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce. Skierowania wydają pracownicy socjalni Ośrodka (suterena budynku Urzędu Gminy, wejście od strony ul. 3 Maja).

Lokalną organizacją partnerską (OPL) jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

https://caritas.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/

Partnerem Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach programu FEAD jest Parafia pw. św. Anny w Chyżnem.