Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy"

Kategoria:

WP 20170609th

9 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego "Teraz seniorzy", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce. Spotkanie miało charakter warsztatów pn. "Integracja i aktywizacja".

Spotkanie prowadzili pracownicy socjalni oraz pedagog rodziny. 

Celem głównym warsztatów była integracja oraz aktywizacja seniorów biorących udział w projekcie.

W trakcie spotkania seniorzy mieli także możliwość przedstawienia swoich pomysłów i oczekiwań.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Projekt skierowany do seniorów z terenu Gminy Jabłonka (2017)

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zaprasza seniorów do udziału w projekcie skierowanym do osób w wieku 60+. Szczególnie zapraszamy osoby samotne, starsze, niepełnosprawne.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja seniorów oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

Planowane działania w ramach projektu to cykliczne spotkania oraz usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka: nr tel. 18 26 111 51.

Projekt pn. "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce"

Kategoria:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza grupy seniorów do udziału w projekcie pn. "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce".

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu w linku poniżej.

http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/rozwijamy-wolontariat-seniorow-w-malopolsce/