Stypendia szkolne

Kategoria:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 
w roku szkolnym 2017/2018
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że od dnia 01 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2017 roku.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
ul. 3 maja 1, 34 – 480 Jabłonka, pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00  do 15:00.

Przykładowy wzór wniosku wraz z załącznikiem

Więcej informacji w zakładce STYPENDIA SZKOLNE

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka

Wnioski RODZINA 500+, ŚR, FA od 1 sierpnia 2017 roku

Kategoria:

banerek

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski można składać w następujący sposób:

  • osobiście w Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka (pok. 6), od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Ośrodka,  
  • za pośrednictwem poczty na powyższy adres,
  • korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  • drogą elektroniczną poprzez portal informacyjno - usługowy Emp@tia  i poprzez strony internetowe banków i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków w linku poniżej.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Czytaj więcej...