Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 9212W dniu 22 listopada 2023 roku w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się warsztaty pn. „Orawskie skrzynie na skarby”.

W trakcie zajęć seniorzy zobaczyli i poznali zdobnictwo, technikę wykonania oraz przeznaczenie tych wyjątkowych mebli. Mogli też sami przyozdobić miniaturową drewnianą skrzyneczkę wybranym przez siebie ornamentem pod okiem instruktora. Seniorzy dobrze się bawili ozdabiając skrzynie. Powstały niespotykane dzieła. Pomalowane samodzielnie skrzyneczki będą stanowić wyjątkową pamiątkę z pobytu w skansenie.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Kategoria:

Uwaga mieszkańcy Gminy Jabłonka!

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego− edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce aktualnie realizujący Program Opieki Wytchnieniowej – edycja 2023 planuje złożenie wniosku w ramach Program Opieki Wytchnieniowej – edycja 2024

Termin składania wniosku przez Gminę upływa dnia 16.11.2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pod numerem tel. 18 26 111 51 lub 18 26 111 54.
w terminie wcześniejszym (najpóźniej do dnia 13.11.2023 r.).

Szczegółowe informacja dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Program Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023

Kategoria:

logo ppz

Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłonka informujemy iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce bierze udział w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program FEPŻ, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego  - tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz inne powody zgodne z art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w celu uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania są wydawane w dni robocze przez pracowników socjalnych w godzinach 8:00 – 15:30 w pokoju numer 8. Wejście od strony ul. 3 Maja.

Osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2023 zostaną poinformowane o terminie dostawy żywności.

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 dostępna jest informacja o ww. programie.

 

Filename Size
A Microsoft Word file Skierowanie-zal l 320.71 KB
A Microsoft Word file Skierowanie_Ukraina 333.37 KB

 

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 8992W dniu 25 października 2023 roku w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się warsztaty pn. „Ozdoby z bibuły”.

Zajęcia te zorganizowano nawiązując do tradycyjnego sposobu dekorowania pomieszczeń papierowymi kwiatami. Wnętrza chałup orawskich przyozdabiano kiedyś bardzo obficie rozmaitymi kwiatami z bibuły - dekorowano obrazy na ścianach, umieszczano je na komodzie lub na stole w „świetnicy”, gdzie ustawiano domowy ołtarzyk, na którym obok figurek świętych stały właśnie kolorowe bukiety z bibuły. Kwiatami przyozdabiano też groby zmarłych na Wszystkich Świętych.

Nasi seniorzy pod okiem edukatora spróbowali swoich sił w tworzeniu kwiatów z kolorowych bibułek. Niektórzy z naszych podopiecznych doskonale znają różne techniki i mogli podzielić się swoimi umiejętnościami tworząc wspólnymi siłami wielobarwne kwiaty o różnych kształtach. Zajęcia sprawiły seniorom wiele radości. Kompozycje kwiatowe stanowić będą unikatową pamiątkę z pobytu w skansenie.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Wycieczka do Zakopanego w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023”

Kategoria:

IMG 8799

W dniu 28 września 2023 roku w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023” zorganizowano wycieczkę do Zakopanego do Muzeum Tatrzańskiego. Wycieczka miała charakter edukacyjny. Trasa prowadziła przez Czerwienne i Bachledówkę, gdzie znajduje się Sanktuarium Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego czciciela Matki Boskiej Jasnogórskiej, skąd można podziwiać panoramę Tatr, Babią Górę, Gorce i Pieniny,  

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego to jednego z najstarszych i największych muzeów regionalnych w Polsce. Seniorzy mogli wysłuchać rozmaitych historii na temat kultury, zwyczajów, sztuki, ubioru i życia górali oraz podziwiać wystawę historyczną, przyrodniczą, zoologiczną i geologiczną regionu.

Wycieczka spełniła oczekiwania seniorów, sprawiła wiele radości i pozostawiła po sobie niezapomniane wspomnienia, które pozostaną w pamięci na długo.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.