Struktura

Kategoria:

Dyrektor – pokój nr 7

mgr Grażyna Wierczek – Dyrektor Ośrodka

 

Sekcja Finansowo – Kadrowa – pokój nr 212

mgr Teresa Szlachta – Główna Księgowa

mgr Anna Kulak – Starszy Referent ds. księgowości i kadr

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych – pokój nr 4 i nr 8

Bożena Bryja – Specjalisty Pracy Socjalnej

Magdalena Czyż – Pracownik Socjalny

Cecylia Kasprzak – Starszy Pracownik Socjalny

Elżbieta Kulawiak - Pracownik Socjalny

Krystyna Oskwarek – Starszy Pracownik Socjalny

Bronisława Wontorczyk – Specjalista Pracy Socjalnej

Bogumiła Zubrzycka – Starszy Pracownik Socjalny

Sabina Góra – Aspirant pracy socjalnej 

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 1, nr 3 i nr 6

mgr Monika Dziurczak – Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Lucyna Dziedzic – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr Agnieszka Machaj – Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych

mgr Agnieszka Morąg – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

mgr Paweł Kowalczyk – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

Robert Jabłoński – Starszy Referent ds. świadczeń wychowawczych

mgr Anna Kapuściak – Pomoc administracyjna

Renata Sala – Pomoc administracyjna

 

Sekcja ds. Asysty Rodzinnej

mgr Piotr Morzyniec – Asystent Rodziny

 

Schemat organizacyjny