Struktura

Kategoria:

Dyrektor – pokój nr 7

mgr Grażyna Wierczek – Dyrektor Ośrodka

 

Sekcja Finansowo – Kadrowa – pokój nr 212

mgr Teresa Szlachta – Główna Księgowa

inż. Lidia Machaj – Pomoc administracyjna

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych – pokój nr 4

Krystyna Oskwarek – Starszy Pracownik Socjalny

mgr Bożena Szewczyk - Starszy Pracownik Socjalny

Ewa Oskwarek - Pracownik Socjalny

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych – pokój nr 8

Cecylia Kasprzak – Starszy Pracownik Socjalny

Bożena Bryja – Specjalisty Pracy Socjalnej

Bronisława Wontorczyk – Specjalista Pracy Socjalnej

Bogumiła Zubrzycka – Starszy Pracownik Socjalny

Magdalena Komperda – Pracownik Socjalny

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 1, nr 3 i nr 6

mgr Monika Dziurczak – Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Lucyna Dziedzic – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr Agnieszka Machaj – Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr Renata Sala – Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

mgr Paweł Kowalczyk – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

Robert Jabłoński – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

mgr Anna Kapuściak – Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych

Wioleta Wnęk - Pomoc administracyjna

 

Sekcja ds. Asysty Rodzinnej

mgr Piotr Morzyniec – Asystent Rodziny

 

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Czajkowski

 

Schemat organizacyjny