Program Dobry Start - "300 dla ucznia"

Kategoria:

Informacja dla mieszkańców Gminy Jabłonka

  • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  • Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, który realizuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

  • Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Ośrodka w drugiej połowie lipca. Wniosek dostępny jest również na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

  • Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Osoby nie posiadające profilu zaufanego zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie http://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/3547-tutaj-potwierdzisz-profil-zaufany
  • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

  • Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/DobryStart