Zaproszenie na Konferencję "Małopolska Sieć Rad Seniorów"

Kategoria:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce w imieniu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza Państwa do udziału w Konferencji podsumowującej projekt  "Małopolska Sieć Rad Seniorów". Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie seniorów - przedstawicieli rad seniorów lub grup inicjatywnych, które chcą powołać taką radę. Zapraszamy również animatorów działań na rzecz seniorów z całej Małopolski oraz z innych województw, a także przedstawicieli samorządów lokalnych, które chcą powołać lub już mają rady seniorów. Z każdej organizacji, rady seniorów zapraszamy 1-2 osoby.
 
Konferencja co roku gromadzi wokół siebie fantastycznych ludzi, którym zależy na rozwoju i powstawaniu nowych rad seniorów oraz wzmocnieniu Małopolskiej Sieci Rad Seniorów "Działamy Wspólnie" (MSRS). To niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z działalnością (innych) rad seniorów. Zaproszenie w załączeniu.
 
 

Zaproszenie

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

555

 W dniu 22 października 2018 roku odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu socjalnego „Teraz seniorzy II". Na spotkanie zaproszono fuknkcjonariusza policji, który uświadomił seniorów o zagrożeniach jakie mogą ich spotkać. Drugą część warsztatów pn. "Nie mam czasu na nudę" poprowadził pracownik socjalny. Celem spotkania była aktywizacja społeczna seniorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

222

W dniu 4 października 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zorganizował wycieczkę edukacyjną do Niedzicy i Dębna w ramach projektu socjalnego „Teraz seniorzy II".

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie parków miniatur w Spiskiej Krainie, zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim  oraz rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim.

Wyjazd był bardzo udany. Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat zabytków Orawy, Spisza i Podhala, a także mogli zobaczyć z bliska wszystkie najważniejsze miejsca kultu maryjnego. Uczestnicy wycieczki zadowoleni wrócili do swoich domów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

W dniu 6 października b3333r. zorganizowano warsztaty z pracownikiem socjalnym w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II". Seniorzy uczestniczyli w "IX Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich". Celem spotkania było pobudzenie zainteresowań kulturą, tradycją oraz dziedzictwem regionu.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

foto

 W dniu 20 września br. odbyły sie kolejne warsztaty dla seniorów w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II". Tym razem uczestnicy projektu spotkali sie z członkami stowarzyszenia "Gdzie Dwóch Albo Trzech". Głównym celem warsztatów było ukształtowanie i rozwijanie właściwych postaw społecznych wśród seniorów poprzez upowszechnianie idei wolontariatu jako formy aktywności społecznej.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.