Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy"

Kategoria:

 MG 1971

22 czerwca odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu socjalnego "Teraz seniorzy".

Warsztaty pn. "Integracja i aktywizacja" spełniły oczekiwania zarówno uczestników jak również realizatorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy"

Kategoria:

WP 20170609th

9 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego "Teraz seniorzy", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce. Spotkanie miało charakter warsztatów pn. "Integracja i aktywizacja".

Spotkanie prowadzili pracownicy socjalni oraz pedagog rodziny. 

Celem głównym warsztatów była integracja oraz aktywizacja seniorów biorących udział w projekcie.

W trakcie spotkania seniorzy mieli także możliwość przedstawienia swoich pomysłów i oczekiwań.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Projekt skierowany do seniorów z terenu Gminy Jabłonka (2017)

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zaprasza seniorów do udziału w projekcie skierowanym do osób w wieku 60+. Szczególnie zapraszamy osoby samotne, starsze, niepełnosprawne.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja seniorów oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

Planowane działania w ramach projektu to cykliczne spotkania oraz usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka: nr tel. 18 26 111 51.