Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zdjecie glowneW dniu 17 maja br. zorganizowano kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II" we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Podwilku. Warsztaty pn. "Seniorzy Seniorom" były okazją do wspólnych rozmów i wspomnień dawnych lat. Spotkanie odbyło się w ciepłej i przyjemnej atmosferze.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zdj

 

W dniu 17 kwietnia br. odbyły się kolejne warsztaty z psychologiem w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II".

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć ze spotkania.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Projekt "Małopolski e-Senior". Zaproszenie do udziału!

Kategoria:

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie Gminy Jabłonka przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w godzinach pracy Ośrodka. Poniedziałek 8.00 - 16.00, Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Jabłonka, suterena wejście od strony ul. 3-go Maja.

Telefon kontaktowy 18 26 111 54.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są pod adresem:
http://imi.org.pl/340/rekrutacja/

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do projektu "Małopolski Tele-Anioł"

Kategoria:

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w godzinach pracy Ośrodka. Poniedziałek 8.00 - 16.00, Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Jabłonka, suterena wejście od strony ul. 3-go Maja.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są pod adresem:
https://www.malopolska.pl/teleaniol

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zdjęcie główneW dniu 21 marca br. zorganizowano pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego  "Teraz seniorzy II" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Warsztaty prowadzone przez Panią psycholog obejmowały treningi pamięci, koncentracji oraz umiejętności społecznych. Miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.