Projekt skierowany do seniorów z terenu Gminy Jabłonka (2017)

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zaprasza seniorów do udziału w projekcie skierowanym do osób w wieku 60+. Szczególnie zapraszamy osoby samotne, starsze, niepełnosprawne.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja seniorów oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

Planowane działania w ramach projektu to cykliczne spotkania oraz usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka: nr tel. 18 26 111 51.

Projekt pn. "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce"

Kategoria:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza grupy seniorów do udziału w projekcie pn. "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce".

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu w linku poniżej.

http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/rozwijamy-wolontariat-seniorow-w-malopolsce/

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kategoria:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 można ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie i rozwój firm, infrastrukturę niekomercyjną oraz realizację ciekawych przedsięwzięć - granty

Kryteria oceny projektów premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.:

  • niepełnosprawni,
  • młodzi ludzie bez pracy (do 35 roku życia),
  • starsi ludzie (po 65 roku życia),
  • młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne (do 35 roku życia).

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-2/