Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kategoria:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 można ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie i rozwój firm, infrastrukturę niekomercyjną oraz realizację ciekawych przedsięwzięć - granty

Kryteria oceny projektów premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.:

  • niepełnosprawni,
  • młodzi ludzie bez pracy (do 35 roku życia),
  • starsi ludzie (po 65 roku życia),
  • młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne (do 35 roku życia).

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-2/

Warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej

Kategoria:

W ramach "Podprogramu 2016" Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje warsztaty dla beneficjentów programu.

Warsztaty kulinarne, ekonomiczne oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów programu mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Warsztaty odbyły się w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce przy ul. Sobieskiego 13.

Uczestnicy otrzymali wiele cennych wskazówek, co można przygotować i do jakich potraw wykorzystać różne artykuły spożywcze. Wiele osób zaangażowało się w przygotowywanie potraw. Było wiele radości, zajęcia przebiegały w miłej rodzinnej atmosferze.

Uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni i czekają na kolejne.