Program Czyste Powietrze

Kategoria:

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji:

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-czyste-powietrze/

Załączniki:

Działania prowadzące do oszczędzania energii

Oszczędzanie energii

Broszurka dla dzieci- energia

czyste

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

fizjoW dniach 21 - 22 listopada br. odbyły się warsztaty z fizjoterapeutą w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II". Celem spotkań była poprawa i utrzymanie poziomu sprawości i wydolności organizmu osób starszych oraz zapobieganie skutkom braku aktywności fizycznej.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Zaproszenie na Konferencję "Małopolska Sieć Rad Seniorów"

Kategoria:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce w imieniu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza Państwa do udziału w Konferencji podsumowującej projekt  "Małopolska Sieć Rad Seniorów". Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie seniorów - przedstawicieli rad seniorów lub grup inicjatywnych, które chcą powołać taką radę. Zapraszamy również animatorów działań na rzecz seniorów z całej Małopolski oraz z innych województw, a także przedstawicieli samorządów lokalnych, które chcą powołać lub już mają rady seniorów. Z każdej organizacji, rady seniorów zapraszamy 1-2 osoby.
 
Konferencja co roku gromadzi wokół siebie fantastycznych ludzi, którym zależy na rozwoju i powstawaniu nowych rad seniorów oraz wzmocnieniu Małopolskiej Sieci Rad Seniorów "Działamy Wspólnie" (MSRS). To niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z działalnością (innych) rad seniorów. Zaproszenie w załączeniu.
 
 

Zaproszenie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 (FEAD)

Kategoria:

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020 dostępna jest informacja o ww. programie.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł),

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce. Skierowania wydają pracownicy socjalni Ośrodka (suterena budynku Urzędu Gminy, wejście od strony ul. 3 Maja).

Lokalną organizacją partnerską (OPL) jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

https://caritas.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/

Partnerem Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach programu FEAD jest Parafia pw. św. Anny w Chyżnem.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

555

 W dniu 22 października 2018 roku odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu socjalnego „Teraz seniorzy II". Na spotkanie zaproszono fuknkcjonariusza policji, który uświadomił seniorów o zagrożeniach jakie mogą ich spotkać. Drugą część warsztatów pn. "Nie mam czasu na nudę" poprowadził pracownik socjalny. Celem spotkania była aktywizacja społeczna seniorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.