Bezpłatna pomoc psychologiczna

Kategoria:

W tej szczególnej sytuacji, jaką jest epidemia koronowirusa, w trosce o dobre samopoczucie i komfort psychiczny Państwa, Waszych bliskich, współpracowników oraz klientów, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego znajdujące się w siedzibie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, umożliwiając skorzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Do Państwa dyspozycji pozostają psycholodzy i psychoterapeuci pełniący dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Telefony kontaktowe: 18 263 31 81, tel. kom: 690 536 719.

https://sczp.med.pl/placowki/nowy-targ-dla-doroslych

PLATFORMA DLA OBYWATELI

Kategoria:

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Program Dobry Start - "300 dla ucznia"

Kategoria:

Informacja dla mieszkańców Gminy Jabłonka

  • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

  • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  • Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, który realizuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

  • Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Ośrodka w drugiej połowie lipca. Wniosek dostępny jest również na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

  • Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Osoby nie posiadające profilu zaufanego zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie http://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/3547-tutaj-potwierdzisz-profil-zaufany
  • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

  • Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/DobryStart