Zajęcia z rehabilitantem w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2021”

Kategoria:

Teraz Seniorzy4

W dniu 7 czerwca 2021r. odbyły się kolejne zajęcia ruchowe dla seniorów w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2021".

Tym razem w zajęciach poprawiających kondycję fizyczną uczestniczyli seniorzy z Lipnicy Małej. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z ćwiczeń, które wykonywali pod okiem Pani dr Bożeny Kowalczyk.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Osoby chętne do udziału w projekcie socjalnym prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jabłonce pod nr. tel. 18 26 111 54.

Zajęcia z rehabilitantem w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2021”

Kategoria:

Zajęcia z rehabilitantem w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2021”Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa ruszyły zajęcia dla Seniorów w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2021". Celem treningów jest poprawa i utrzymanie poziomu sprawności, wydolności organizmu osób starszych oraz zapobieganie skutkom braku aktywności fizycznej.

W dniu 27 maja 2021r. w Jabłonce na boisku sportowym odbyły się pierwsze ćwiczenia. Seniorzy zadowoleni z możliwości spotkania aktywnie ćwiczyli pod okiem Pani dr Bożeny Kowalczyk.

Zaplanowano cykl spotkań. Chętnych do udziału prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym
tel. 18 26 111 54. 

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Informacje o projekcie " Cyfrowa Małopolska"

Kategoria:

Projekt „Cyfrowa Małopolska” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1. lutego 2020 r. do 31. grudnia 2021 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

  • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
  • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.


Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
  • osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
  • osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.
Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz


Informacje o projekcie


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród 870 mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
W ramach szkoleń przewidziano 8 spotkań w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (2 x 45 min). Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach 4 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować: Planuję przejazdy i podróże, Uczestniczę w życiu politycznym, Zarządzam swoim wizerunkiem i informacjami o mnie, Zdobywam nowe kwalifikacje, Uczę się przez Internet, Sprawy codzienne, Dbam o zdrowy tryb życia, Korzystam z systemu opieki zdrowotnej, Uzyskuję informację i samopomoc zdrowotną, Zakupy w Internecie i inne.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów w miejscach wyznaczonych w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.
Więcej informacji pod numerami telefonu: 533 350 601, 533 350 602, 533 350 604
oraz na stronie internetowej: www.imi.org.pl