Nabór na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Dobry Start - wyniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia dobry start

            Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Wioleta Wnęk.

Uzasadnienie:

Pani Wioleta Wnęk spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia dobry start. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na danym stanowisku. Wysoko została oceniona kultura osobista i komunikatywność kandydatki.

                              

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

                                                                                                                               (-) mgr Grażyna Wierczek

Jabłonka, dnia 14.12.2020 r.