BON ENERGETYCZNY W 2024 r.

Kategoria:

1460x616.jpg

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2024 r. poz. 859) informujemy o możliwości ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe w formie bonu energetycznego, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Ważne! Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wnioski będzie można składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy Epuap  /OPSJablonka/skrytka  – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, tymczasowa siedziba: ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka,
 3. tradycyjnie (papierowo) osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3 Maja 1 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych z tymczasową siedzibą: ul. Sobieskiego 13, w dni robocze: poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 do 14.00

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

WAŻNE !!!

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

Wzór wniosku dostępny pod linkiem: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego

Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce!!!

Kategoria:
Wazna Informacja

W związku ze zmianą godzin pracy Urzędu Gminy Jabłonka informujemy, iż

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jabłonce w okresie od 15 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

będzie funkcjonował (ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka)

od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 14:30.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JABŁONKA!!!

Kategoria:

360_F_323360939_ihuZ8g5CZ3hvjkocmjI0OeFpz6zebYxA.jpgInformujemy, iż z dniem 27.06.2024 r. tymczasową siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce będzie Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce mieszcząca się przy ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka.

Zmianie ulegną również numery telefonów.

Nowe numery telefonów!!!

18 26 111 52 lub 579 470 417 - Sekcja Finansowo - Kadrowa

785 855 002 - Sekcja Świadczeń Socjalnych (pracownicy socjalni terenowi)

579 470 997 - Sekcja Świadczeń Socjalnych (administracja)

722 043 004 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych

579 470 415 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Dotychczasowy adres e-mail pozostaje bez zmian: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce – Sekcja Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać:

- od dnia 1 lipca 2024 r.

 • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia> https://empatia.mpips.gov.pl/, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;

- od dnia 1 sierpnia 2024 r.

 • również w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych z tymczasową siedzibą: ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka

w dniach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00

 

PIĄTEK (DZIEŃ WEWNĘTRZNY) STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe terminy:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

od 1 września 2024 r. do 31 października 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.       

do 28 lutego 2025 r.

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

do 31 października 2024 r.

od 1 września  2024  r. do 30 września 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

od 1 listopada  2024  r. do 30 listopada 2024 r.

do 31 stycznia 2025 r.

od 1 grudnia  2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

do 28 lutego 2025 r.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz pod numerem telefonu: 722 043 004, 579 470 415.

Gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne pracuje za granicą prosimy o wypełnienie następującego załącznika:

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SR

Warsztaty w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2024”

Kategoria:

IMG 1145

W dniu 24 czerwca 2024 r. w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2024” w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyły się warsztaty artystyczne pn. „Sznurkowe anioły”.

Nasze utalentowane seniorki tworzyły aniołki ze sznurka. Warsztaty tworzenia aniołków są idealne dla osób, które lubią tworzyć coś od podstaw, a także dla tych, którzy chcą nauczyć się nowej, ciekawej techniki. Nie wymagają one specjalistycznych narzędzi ani wcześniejszego doświadczenia, a zdobyte umiejętności będą mogły być wykorzystane do tworzenia innych dekoracji w przyszłości. Aniołki stworzone podczas warsztatów mogą pełnić rolę ozdób na świątecznym drzewku lub stać się oryginalnym prezentem dla bliskich.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.