Wycieczka do Rabki-Zdrój w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023”

Kategoria:

13W dniu 13 lipca 2023 roku w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023” zorganizowano wycieczkę do Rabki-Zdroju. Wycieczka miała charakter edukacyjny.

Seniorzy zwiedzili Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce,  które mieści się w starym kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Ekspozycja muzealna została zorganizowana w czterech przestronnych salach urządzonych w przyziemiu wieży kościoła – zawiera wystawę garncarstwa, pasterstwa, stroju oraz dawnej rzeźby ludowej. Uczestnicy wycieczki mogli bliżej poznać historię rabczańskiego regionu. Posłuchać ciekawych opowiadań i podzielić się swoimi przeżyciami z młodości.

Seniorzy odwiedzili też Tężnie – inhalatorium na wolnym powietrzu w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju. Spacerowali wokół kolumny z gałązek tarniny, po których spływa solanka, która opadając rozpryskuje się tworząc wokół solankowy mikroklimat. Przenikające mikroelementy przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę korzystnie wpływają na układ odpornościowy.

Wracając, seniorzy wstąpili do kościoła  pod wezwaniem Świętego Krzyża na Górze Piątkowej. Pani Przewodnik z pasją opowiadała o dawnej i współczesnej historii tego kościoła. Wszystkim polecamy odwiedzić to miejsce.

Wycieczka sprawiła wiele radości i pozostawiła po sobie niezapomniane wspomnienia, które pozostaną w pamięci na długo.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 7677

W dniu 6 lipca 2023 roku w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się na warsztaty pn. „Orawskie Talorki Weselne”.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali przeznaczenie i zdobnictwo dawnych talerzy orawskich. Seniorzy mogli też sami przyozdobić talorek (talerzyk) wybranym przez siebie ornamentem pod okiem instruktora. Pomalowane samodzielnie talerze będą stanowić wyjątkową pamiątkę z warsztatów w skansenie.

Po warsztatach wraz z seniorami udaliśmy się na plac ogniskowy gdzie był czas na rozmowy, a także budowanie wzajemnych relacji.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Kategoria:

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat nowotarski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Więcej informacji: Powiat Nowotarski 2023 - SURSUM CORDA (sc.org.pl)

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Kategoria:

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat nowotarski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-nowotarski-2023/

UWAGA!!!Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Jabłonka

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że są wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020!!!

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w celu uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.