Struktura

Kategoria:

Dyrektor – pokój nr 7

mgr Grażyna Wierczek – Dyrektor Ośrodka

 

Sekcja Finansowo – Kadrowa – pokój nr 212

mgr Teresa Szlachta – Główna Księgowa

mgr Lidia Paniak– Podinspektor ds. Księgowości i Kadr

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych – pokój nr 4

mgr Anna Kapuściak - Aspirant pracy socjalnej

Ewa Oskwarek - Aspirant pracy socjalnej

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych – pokój nr 8

Elżbieta Kulawiak - Starszy Pracownik Socajalny

mgr Bożena Szewczyk –Starszy Pracownik Socjalny

Bogumiła Zubrzycka – Starszy Pracownik Socjalny

mgr Magdalena Komperda – Starszy Pracownik Socjalny

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 1, nr 3 i nr 6

mgr Monika Dziurczak – Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Lucyna Dziedzic – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr Agnieszka Machaj – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr inż. Renata Sala – Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Robert Jabłoński - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Agnieszka Kaszuba - pomoc administracyjna

 

Sekcja ds. Asysty Rodzinnej

Anna Krupa – Asystent Rodziny

 

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Czajkowski

 

Schemat organizacyjny