Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 7556

W dniu 19 czerwca 2023 r. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023" w ramach warsztatów pt. ,,Lekcja w Orawskiej Szkole” odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Po przyjeździe na miejsce uczestnicy spacerując wśród zabytkowych domostw dotarli na miejsce starej szkoły z lat 30-tych ubiegłego wieku.  Na zajęciach zgromadzili się w jednej z izb lekcyjnych i przenieśli się w czasie do szkoły z okresu międzywojennego. Wysłuchali opowiadań
z pamiętnika jednej z nauczycielek, która uczyła w tej właśnie szkole przed II wojną światową. Pani prowadząca zajęcia sprawdziła u uczestników znajomość dawnych pieśni orawskich ze zbioru przedwojennego śpiewnika Emila Miki. Seniorzy pisali także kredą na specjalnych tabliczkach.
W ten sposób poznali dawne sposoby nauczania. Uczestnicy projektu podzielili się również własnymi historiami związanymi ze szkołą. Opowiadali jak wyglądało nauczanie w latach kiedy oni chodzili do szkoły i z czym musieli się mierzyć. Wracając z zajęć odwiedziliśmy zabytkowy kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

20230511 1048243

W dniu 11 maja 2023r. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023" w ramach warsztatów pn. ,,Jak to ze lnem było” odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.
Pracownik skansenu opowiedział uczestnikom warsztatów zarówno o znaczeniu lnu, jak i całym procesie jego obróbki.  Pokazał i uczył, jak samodzielnie len rafać, tłuc, międlić i czesać tak, aby ze słomy lnianej uzyskać piękne, wyczesane włókno, które pozostaje jako pamiątka z pobytu w skansenie.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Jabłonka

Kategoria:

logotypy

 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w celu uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.

Skierowanie kwalifikujące do otrzymania pomocy żywnościowej

Bez tytułu


Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

Warsztaty

W dniu 25 kwietnia br. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023" w ramach warsztatów pn. ,,Od ziarna do chleba” odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

W trakcie zajęć uczestnicy zobaczyli jak młócono zboże cepami, czyszczono ziarno na przetakach i mielono je na żarnach. Pracownik skansenu opowiedział o dawnych zwyczajach związanych z wypiekiem chleba, jak i pracach związanych z jego przygotowaniem. Seniorzy wspólnie z edukatorem Orawskiego Parku Etnograficznego przyrządzili najprostszy orawski posiłek - moskol.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

,,Teraz Seniorzy 2023”

Kategoria:

W dniach 17 do 19 marca 2023 r. w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023” seniorzy uczestniczyli w 10. Posiadach Teatralnych na Orawie. Celem spotkania było pobudzanie zainteresowań kulturą i tradycją regionu. Prezentowane widowiska były różnorodne, wszystkie bardzo się podobały. Seniorzy wrócili do swoich domów bardzo zadowoleni.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.