KOMUNIKAT – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY ПОВІДОМЛЕННЯ - ОДНОразова пільга для громадян УКРАЇНИ

Kategoria:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3-Maja 1 codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 u pracowników socjalnych (budynek Urzędu Gminy - wejście od strony ulicy).

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Центр соціального захисту населення в Яблонці приймає заяви про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Заяву на одноразову грошову допомогу подавати за місцезнаходженням Центру соціальної допомоги в м. Яблонка, вул. 3-Maja 1 щодня по робочих днях з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 15:00 у соціальних працівників (будівля Комітету - вхід з вул.).

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

 

Formularze wniosku/заява:

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - wieloosoba rodzina/Заява про виплату одноразової грошової допомоги - багатодітна сім'я

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienieżnego - jednoosobowa rodzina/Заява про виплату одноразової грошової допомоги - сім'я з одного чоловіка

 

Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Kategoria:

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno – rozwojowy „Akademia Rozwoju”,  którego celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. 

Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

http://www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Zapraszamy do udziału w Programie Akademia Rozwoju!

Dotacja na rozwój pomocy społecznej

Kategoria:

znaki strona www

 

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej –  dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.”

Gmina Jabłonka w ramach zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 115  ustawy o pomocy społecznej otrzymała wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Czytaj więcej...