Przejście na emeryturę pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Kategoria:

1F6F.tmp„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                         Jan Paweł II

 

Z okazji zakończenia okresu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę w dniu 24 lutego 2023 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie długoletniego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce Pani Cecylii Kasprzak.

Pani Cecylia Kasprzak swoją karierę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce rozpoczęła 1 czerwca 1990 roku na stanowisku pracownika socjalnego, w 2008 roku pełniła obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie jako starszy pracownik socjalny niosła pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Przez cały okres swojej zawodowej pracy odznaczała się sumiennością i odpowiedzialnością w wykonywaniu obowiązków. Od zawsze cechowało ją ogromne zaangażowanie.

Pan Wójt Antoni Karlak w pięknych słowach złożył Pani Cecylii Kasprzak podziękowania i słowa uznania za wieloletnią pracę na rzecz drugiego człowieka.

Życzył Pani zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności na emeryturze.

Do podziękowań i życzeń dołączają się również Dyrektor, a także Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Rekrutacja do udziału w projekcie pn. ZMIANA NA DOBRE

Kategoria:

W imieniu zawiązanego partnerstwa pomiędzy firmą MDCH i Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan serdecznie zapraszam do udziału w nim osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną. Proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji w Państwa instytucji.

Miło nam będzie jeśli skierują Państwo osoby spełniające powyższe kryterium do nas, bądź zorganizują spotkanie informacyjne na które z chęcią przyjedziemy. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Na dzień dzisiejszy pozostało ich niewiele ponad 15.

Szerszą informację o projekcie ZMIANA NA DOBRE mogą Państwo uzyskać na stronie https://zmiananadobre.eu/ lub w biurze projektu. Na stronie znajduje się formularz elektroniczny, który można wypełnić zdalnie. Wersja papierowa jest dostępna w biurze projektu, bądź może być wysłana pocztą na wskazany adres.

Biuro Projektu zlokalizowane jest w Małopolskim Związku Pracodawców Lewiatan pod adresem: Wielicka 181a, 30-663 Kraków, czynne jest od poniedziałku do piątku.

Spotkania osobiste są możliwe w uzgodnionej telefonicznie godzinie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: +48 608 049 466

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie

Kategoria:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie po raz kolejny na terenie Gminy Jabłonka przeprowadził lokalną kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie pt.  „Zatrzymać przemoc - niech się wstydzi ten, kto ją stosuje”.

Kampania wpisana jest w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Jabłonka na lata 2021-2025.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie i uwrażliwienie mieszkańców naszej Gminy na zjawisko przemocy.

W ramach kampanii opracowano, zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne. Kampania służy przełamaniu stereotypów związanych z przeświadczeniem, że problem przemocy jest prywatną sprawą oraz informuje o dostępnych formach pomocy dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie.

 

Przemoc