Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 8107W dniu 8 sierpnia w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się warsztaty pn. „Nie święci garnki lepią”.

Podczas zajęć warsztatowych seniorzy stosując najstarszą technikę wykonywania tzn. lepienie ręczne z wałków wykonali samodzielnie naczynie. W trakcie tworzenia naczyń ważny był aspekt własnej kreacji artystycznej uczestników. Seniorzy indywidualnie opracowali dekoracje tj. relief, strukturę powierzchni, zdobienia przy pomocy udostępnionych drewnianych narządek. W ramach zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę na temat pracy w glinie i tradycji dawnego rzemiosła. Wykonane prace będą wyjątkową pamiątką z zajęć w skansenie.
Po zajęciach odbyło się ognisko integracyjne dla seniorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.