Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie

Kategoria:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie po raz kolejny na terenie Gminy Jabłonka przeprowadził lokalną kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie pt.  „Zatrzymać przemoc - niech się wstydzi ten, kto ją stosuje”.

Kampania wpisana jest w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Jabłonka na lata 2021-2025.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie i uwrażliwienie mieszkańców naszej Gminy na zjawisko przemocy.

W ramach kampanii opracowano, zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne. Kampania służy przełamaniu stereotypów związanych z przeświadczeniem, że problem przemocy jest prywatną sprawą oraz informuje o dostępnych formach pomocy dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie.

 

Przemoc