Warsztaty z prawnikiem w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”

Kategoria:

20221025 101240W dniu 25 października 2022r. zorganizowano warsztaty z prawnikiem w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022”. Seniorzy chętnie rozmawiali na tematy związane z zawieraniem umowy i możliwością odstępowania od niej, omawiano sprawy reklamacji zakupów, sprawy spadkowe i testamenty.

Warsztaty miały na celu podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz właściwe zrozumienie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.