MOWES informacja o projekcie

Kategoria:

Projekt RPO 9.3 pn. ”Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański 2.0”

1 sierpnia 2019 roku rozpoczęliśmy realizację drugiej edycji projektu pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wraz z partnerami: Liderem Projektu – Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego kontynuuje realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej” typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Cel projektu:

Celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia o 42 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 55 PES subregionu podhalańskiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie 01.08.2019-31.10.2022.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • inkubator, w którym PES mogą prowadzić swoją działalność
 • animacja środowisk lokalnych
 • Doradztwo Kluczowe
 • wsparcie „Liderów Aktywności Społecznej”
 • granty na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wraz z doradztwem z zakresu pisania biznesplanu
 • dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych, w wysokości 21 020 tys. złotych
 • wsparcie pomostowe do wysokości 26 700 zł na zatrudnioną osobę
 • szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw społecznych
 • wizyty studyjne
 • wizyty stażowe
 • seminaria
 • doradztwo specjalistyczne prawne i biznesowe
 • wsparcie reintegracyjne dedykowane pracownikom przedsiębiorstw społecznych
 • usługi księgowe i marketingowe
 • coaching biznesowy dla przedsiębiorstw społecznych
 • szkolenia wyjazdowe z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 •     osoby fizyczne, zainteresowane założeniem, prowadzeniem i/lub pracą w PES
 •     JST i ich przedstawicielstwa
 •     instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 •     przedsiębiorców
 •     podmioty ekonomii społecznej


Inkubator Ekonomii Społecznej

INKUBATOR wyposażony w sprzęt multimedialny jest dostępny dla PES codziennie w godzinach 8-16;

Kontakt: Małgorzata Malina-Pachacz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 18 26 77 739 w. 32

Inkubator ES mieści się przy ulicy Orkana 20 f/1 w Rabce-Zdroju.

MOWES informacja o projekcie