„KOOPERACJA PRZECIW COVID"

Kategoria:

W ramach Projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce został zakwalifikowany do pomocy i pozyskał środki finansowe, które zostaną przeznaczone w szczególności na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz wyposażenia, które w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników Ośrodka , a w konsekwencji również osób korzystających z naszego wsparcia i usług.

Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany jest w formule partnerskiej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna.

 

FE POWER poziom pl 1 rgb