UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! Wnioski RODZINA 500+, DOBRY START 300+

Kategoria:

Szanowni Państwo!

Informujemy i zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną (szczególnie za pośrednictwem bankowości internetowej BS Jabłonka).

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze 500+, których członkowie rodziny przebywają za granicą prosimy o dokładne wypełnienie rubryki zatytuowanej: "Dane członków twojej rodziny przebywających za granicą" oraz podanie dodatkowo informacji o aktywności zawodowej osoby przebywającej w Polsce i tytułu jej ubezpieczenia (ZUS, KRUS, PUP).

Pozwoli to zaoszczędzić Państwa czas oraz przyspieszy procedurę rozpatrzenia wniosku.