Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

foto

 W dniu 20 września br. odbyły sie kolejne warsztaty dla seniorów w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II". Tym razem uczestnicy projektu spotkali sie z członkami stowarzyszenia "Gdzie Dwóch Albo Trzech". Głównym celem warsztatów było ukształtowanie i rozwijanie właściwych postaw społecznych wśród seniorów poprzez upowszechnianie idei wolontariatu jako formy aktywności społecznej.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.