Projekt skierowany do seniorów z terenu Gminy Jabłonka (2017)

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zaprasza seniorów do udziału w projekcie skierowanym do osób w wieku 60+. Szczególnie zapraszamy osoby samotne, starsze, niepełnosprawne.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja seniorów oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

Planowane działania w ramach projektu to cykliczne spotkania oraz usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka: nr tel. 18 26 111 51.