Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus dostępna jest informacja o ww. programie.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776,00 zł),

- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600,00 zł).

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce. Skierowania wydają pracownicy socjalni Ośrodka (suterena budynku Urzędu Gminy, wejście od strony ul. 3 Maja).

Organizacją Partnerską Regionalną (OPR) jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

Lokalną Organizacją Partnerską (OPL) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020

logotypy

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 dystrybuował żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Jabłonka. Pomoc żywnościową otrzymało 215 osób, wydano 9196,25 ton żywności w formie paczek.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tą formę pomocy, Gmina Jabłonka planuje kontynuować realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021.