Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020

logotypy

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 dystrybuował żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Jabłonka. Pomoc żywnościową otrzymało 215 osób, wydano 9196,25 ton żywności w formie paczek.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tą formę pomocy, Gmina Jabłonka planuje kontynuować realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021.

 

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

znaki strona www

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA  2024

Gmina Jabłonka informuje, że w dniu 07.03.2023 r. podpisano umowę na realizację Programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

PROGRAM JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Wysokość przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego wynosi  146 370,00 zł.

Całkowita kwota zadania wynosi 146 370,00 zł.

Program Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023

Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłonka informujemy iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce bierze udział w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program FEPŻ, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego  - tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz inne powody zgodne z art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

 Artykuły spożywcze do Podprogramu 2023:

 1. Groszek z marchewką – art. warzywne i owocowe
 2. Koncentrat pomidorowy – art. warzywne i owocowe
 3. Dżem truskawkowy – art. warzywne i owocowe
 4. Makaron jajeczny świderki – art. skrobiowe
 5. Mąka pszenna – art. skrobiowe
 6. Kasza jęczmienna – art. skrobiowe
 7. Płatki owsiane – art. skrobiowe
 8. Herbatniki maślane – art. skrobiowe
 9. Kawa zbożowa rozpuszczalna – art. skrobiowe
 10. Mleko UHT – art. mleczne
 11. Ser podpuszczkowy dojrzewający – art. mleczne
 12. Szynka wieprzowa mielona – art. mięsne
 13. Szynka drobiowa – art. mięsne
 14. Pasztet wieprzowy – art. mięsne
 15. Szprot w oleju – art. mięsne
 16. Cukier biały - cukry
 17. Olej rzepakowy - tłuszcze
 18. Fasolka po bretońsku – dania gotowe

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w celu uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania są wydawane w dni robocze przez pracowników socjalnych w godzinach 8:00 – 15:30 w pokoju numer 8. Wejście od strony ul. 3 Maja.

Osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2023 zostaną poinformowane o terminie dostawy żywności.

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027 dostępna jest informacja o ww. programie.

Filename Size
A Microsoft Word file Skierowanie_PL1 320.79 KB
A Microsoft Word file Skierowanie_Ukraina2 338.83 KB