Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce – Sekcja Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać:

- od dnia 1 lipca 2024 r.

  • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia> https://empatia.mpips.gov.pl/, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;

- od dnia 1 sierpnia 2024 r.

  • również w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych z tymczasową siedzibą: ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka

w dniach:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00

 

PIĄTEK (DZIEŃ WEWNĘTRZNY) STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe terminy:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

od 1 września 2024 r. do 31 października 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.       

do 28 lutego 2025 r.

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

do 31 października 2024 r.

od 1 września  2024  r. do 30 września 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

od 1 listopada  2024  r. do 30 listopada 2024 r.

do 31 stycznia 2025 r.

od 1 grudnia  2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

do 28 lutego 2025 r.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz pod numerem telefonu: 722 043 004, 579 470 415.

Gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne pracuje za granicą prosimy o wypełnienie następującego załącznika:

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SR