Informacja!!!

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że prowadzi rekrutację do projektu socjalnego ”Teraz Seniorzy 2024”. Projekt adresowany jest do osób powyżej 60 roku życia a także osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie Gminy Jabłonka.

Celem projektu „Teraz Seniorzy 2024” jest integracja i aktywizacja seniorów z terenu Gminy Jabłonka oraz przeciwdziałanie osamotnieniu, wykluczeniu społecznemu, poprawa funkcjonowania w środowisku oraz wsparcie i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zaplanowane są :

  • warsztaty o różnej tematyce
  • wyjazdy edukacyjne

Szczegółowych  informacji udzielamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce lub telefonicznie pod numerem 18 26 111 51.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!