Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca zjawiska przemocy domowej

Kategoria:

Bez tytułu

 

„Zatrzymać przemoc - niech się wstydzi ten, kto ją stosuje” to hasło tegorocznej kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej na terenie Gminy Jabłonka przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Jabłonka.

W ramach kampanii opracowano, zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne. Kampania służy przełamaniu stereotypów związanych z przeświadczeniem, że problem przemocy jest prywatną sprawą oraz informuje o dostępnych formach pomocy dla ofiar i świadków przemocy domowej.

Kampania realizowana jest zgodnie art. 9b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. z 2021 r. poz.1249 z późn. zm.).