Program Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023

Kategoria:

logo ppz

Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłonka informujemy iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce bierze udział w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program FEPŻ, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego  - tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz inne powody zgodne z art. 7 ustawy o pomocy społecznej  i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w celu uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania są wydawane w dni robocze przez pracowników socjalnych w godzinach 8:00 – 15:30 w pokoju numer 8. Wejście od strony ul. 3 Maja.

Osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2023 zostaną poinformowane o terminie dostawy żywności.

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 dostępna jest informacja o ww. programie.

 

Filename Size
A Microsoft Word file Skierowanie-zal l 320.71 KB
A Microsoft Word file Skierowanie_Ukraina 333.37 KB