Struktura

Kategoria:

Dyrektor – pokój nr 7

mgr Grażyna Wierczek – Dyrektor Ośrodka

 

Sekcja Finansowo – Kadrowa – pokój nr 212

mgr Teresa Szlachta – Główna Księgowa

inż. Lidia Machaj – Starszy Referent ds. Księgowości i Kadr

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych – pokój nr 4

Krystyna Oskwarek - Starszy Pracownik Socjalny

mgr Anna Kapuściak - Pracownik Socjalny

Ewa Oskwarek - Pracownik Socjalny

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych – pokój nr 8

Cecylia Kasprzak – Starszy Pracownik Socjalny

Bożena Bryja – Specjalisty Pracy Socjalnej

mgr Bożena Szewczyk –Starszy Pracownik Socjalny

Bogumiła Zubrzycka – Starszy Pracownik Socjalny

mgr Magdalena Komperda – Starszy Pracownik Socjalny

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 1, nr 3 i nr 6

mgr Monika Dziurczak – Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Lucyna Dziedzic – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr Agnieszka Machaj – Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr inż. Renata Sala – Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

mgr Paweł Kowalczyk – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

Robert Jabłoński – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

Wioleta Wnęk - Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia dobry start

Agnieszka Barnaś - pomoc administracyjna

 

Sekcja ds. Asysty Rodzinnej

Elżbieta Kulawiak – Asystent Rodziny

 

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Czajkowski

 

Schemat organizacyjny