Warsztaty z prawnikiem w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2021"

Kategoria:

AEA5.tmp

W dniu 27 lipca 2021 r. zorganizowano warsztaty z prawnikiem pn."Poznaję swoje prawa i wiem, że mam prawo" w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2021".
Warsztaty miały na celu podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz właściwe zrozumienie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.


Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.