Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydawanie żywności

Kategoria:

20200529 095015

W okresie przedświątecznym od 19.03.2021 r. do 23.03.2021 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce wydawali żywność w ramach   Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Produkty żywnościowe były przekazywane w Remizie OSP w Zubrzycy Dolnej.

Z w/w pomocy skorzystało 75 rodzin, w tym 202 osoby.