Życzenia świąteczne

Kategoria:

wielkanoc

 

Na radosne święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
życzymy, by Jego blask zwyciężający śmierć rozjaśniał doliny
zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach
boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.
Radosnego Alleluja

życzą

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce