Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy"

Kategoria:

SAM 5895

W dniach 25 i 30 sieprnia oraz 1 września br. odbyły się zajęcia ruchowe pn. "Żeby nie skostnieć" w ramach projektu socjalnego "Teraz seniorzy".

Seniorzy pod okiem fizjoterapeuty uczestniczyli w zajęciach poprawiających kondycję fizyczną oraz sprawność ruchową. Uczestnicy zajęć byli bardzo zadowoleni z ćwiczeń, które będą mogli wykonywać samodzielnie w domu, nie narażając się na urazy oraz z poznanej techniki "Nordic walking".

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.