Stypendia szkolne

Kategoria:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 
w roku szkolnym 2017/2018
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że od dnia 01 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2017 roku.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
ul. 3 maja 1, 34 – 480 Jabłonka, pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00  do 15:00.

Przykładowy wzór wniosku wraz z załącznikiem

Więcej informacji w zakładce STYPENDIA SZKOLNE

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka